ADAD Malore

Marketing Information System

Cmimet dy muajt e fundit
Paraqitje analitike sipas tregjeve
Shperndarja e fermave
Parashikimi i cmimeve

ADAD Malore bazuar ne te dhenat e raportuara ka modeluar parashikimin e pritshem per cmimet e pakices. Modeli mundesohet vetem per disa produkte, dhe pasurohet, behet me i sakte ne varesi te cmimeve te raportuara ne kohe.

ADAD Malore dhe Projekti

ADAD Malore e mbeshtetur nga GiZ Albania ne bashkepunim me MBZHR, ka krijuar nje baze te dhenash me cmimet e tregjeve te raportuara ne menyre periodike nga tregjet kryesore te fruta-perimeve.

GiZ Logo
Ministry
ADAD Malore

Na kontaktoni!

Adresa: Rruga e Kavajes, Ndertesa 126, Sh. 3. Ap. 46, KP 1023, Tirane
Tel: +355 42 25 39 69
Email: info@adadmalore.al
ose: mis.adadmalore@gmail.com

Cmimet raportohen nga agjentet e ADAD Malore, nga tregjet e Tiranes, Korces dhe Lushnjes. Cmimet e paraqitura jane vetem nje pjese e bazes se te dhenave qe rritet cdo dite. Pervec cmimeve ne tregje, ne bazen tone te te dhenave, jane regjistruar informacione mbi prodhuesit e frutave, siperfaqja, prodhimi, te dhena mbi tregetaret, frigoriferet dhe shume tjeter. Te gjithe te dhenat, imazhet, grafiket dhe informacionet ne kete faqe jane prone e ADAD Malore, dhe nuk mund te merren, perdoren dhe te transferohen pa miratimin dhe pelqimin paraprak te ADAD Malore.