Emri i produktit Varieteti Cilësia Çmimi pakicë në lek Tregu Data e raportimit
Molle Starking I 70 Korce 10-09-2029
dardhe santa maria I 220 Tirane 27-11-2023
Kivi Hayward I 220 Tirane 27-11-2023
limon limon I 100 Tirane 27-11-2023
portokall portokall II 90 Tirane 27-11-2023
mandarine mandarine II 90 Tirane 27-11-2023
geshtenje vendi I 300 Tirane 27-11-2023
Hurma Elbasanse (Kaki Tipo) I 170 Tirane 27-11-2023
Shege Wonderful II 150 Tirane 27-11-2023
ftoi ftoi I 150 Tirane 27-11-2023
ftoi ftoi I 150 Tirane 27-11-2023
ftoi ftoi I 150 Tirane 27-11-2023
Molle Fuji I 150 Tirane 27-11-2023
Molle Granny Smith I 120 Tirane 27-11-2023
shege shege I 110 Korce 20-11-2023
Shege Wonderful I 200 Korce 20-11-2023
geshtenje geshtenje I 350 Korce 20-11-2023
geshtenje vendi I 250 Korce 20-11-2023
mandarine mandarine I 120 Korce 20-11-2023
limon limon I 120 Korce 20-11-2023
limon limon I 200 Korce 20-11-2023
portokall portokall I 100 Korce 20-11-2023
portokall portokall I 250 Korce 20-11-2023
Bajame Romana I 400 Korce 20-11-2023
Lajthi Visoka I 450 Korce 20-11-2023
Arre Vendi II 600 Korce 20-11-2023
Arre Vendi I 700 Korce 20-11-2023
Hurma Farezeza (Zenxhi Maru) I 100 Korce 20-11-2023
Hurma Elbasanse (Kaki Tipo) I 80 Korce 20-11-2023
Kivi Hayward II 150 Korce 20-11-2023
Kivi Hayward I 200 Korce 20-11-2023
kumbull kumbull I 300 Korce 20-11-2023
dardhe dardhe I 150 Korce 20-11-2023
Dardhe Butira Hardy I 200 Korce 20-11-2023